Roland Lyhagen

Killen som jobbar på ackord och
ger bandet det rätta soundet.
Bor i Svalöv

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html