Roy Hallgard

Skinnpiskaren som svänger
så trumpinnarna glöder.

Bor i Hofterup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html