Kategorier
Besiktning

Vikten av kvalificerad entreprenadbesiktning i Göteborg

Det finns ett tvingande krav enligt lag att genomföra entreprenadbesiktning vid nybyggnation i Göteborg och i hela vårt land. Detta krav är av största betydelse och bör ses som en säkerhetsåtgärd som gagnar oss alla.

Inspektörer och besiktningsmän av olika slag är ibland föremål för ogillande och skepticism. Det är inte ovanligt att man tänker att dessa individer trivs med att ha makt och rätt att korrigera andras arbete. I vissa fall kan det säkert vara en korrekt beskrivning. Många av oss har säkerligen haft möten med denna typ av personer någon gång i livet.

Men vi bör reflektera över hur samhället skulle fungera, eller snarare inte fungera, om det inte fanns några som övervakade och säkerställde att lagar och regler följs. Trafikstockningar, matförgiftningar, arbetsplatsolyckor och byggnadskollapser är bara några exempel på de potentiella katastrofer som skulle kunna inträffa om det inte fanns någon form av tillsyn. Vi behöver inte se längre än till vissa andra länder med mindre rigorös övervakning för att förstå konsekvenserna av bristande tillsyn.

Entreprenadbesiktning i Göteborg är en viktig säkerhetsåtgärd

När det kommer till att förhindra byggnadskollapser, en av de mest skrämmande riskerna, så är entreprenadbesiktning i Göteborg en central del av säkerhetsåtgärderna. Detta är en form av besiktning som utförs av utbildade och certifierade besiktningsmän. Dess huvudsakliga syfte är att försäkra att alla byggnadsregler och säkerhetsstandarder efterlevs. En sådan besiktning täcker ett brett spektrum av områden, inklusive material, konstruktion och arbetsmiljösäkerhet.

För byggentreprenörer i vår vackra huvudstad, Göteborg, är det därför en nödvändighet att engagera en neutral och kvalificerad besiktningsman för att utföra entreprenadbesiktning. Det är till och med fördelaktigt att göra detta innan projektet är färdigt för att identifiera och rätta till eventuella brister i ett tidigt skede. Genom att göra det minskar man risken för att behöva göra om arbetet efter den slutgiltiga besiktningen.