Kategorier
Återvinning

Behöver du dumpa schaktmassor i Stockholm?

Om du har ett företag och behöver dumpa schaktmassor i Stockholm gäller det att göra det på rätt sätt. Schaktmassor kan man inte göra sig av med hur som helst.

För den oinsatte – schaktmassor är i stort, lösa massor (eller högar för lekmän) ofta av material som grus, jord eller sand. Helt enkelt högar av något material som inte har någon tydlig förpackning. Du har garanterat sett dessa när du åker förbi valfri byggarbetsplats eller vägbygge.

När ett bygge är klart och det finns exempelvis grus eller jord över i en stor hög måste detta återvinnas på något sätt – man kan inte bara dumpa det i skogen även om det kan kännas som om jord hör hemma där. Då behöver man ta sig till en återvinningsanläggning som kan ta hand om schaktmassor.

Att tänka på när man ska göra sig av med schaktmassor

Det är viktigt att det går rätt till när man gör sig av med schaktmassor i Stockholm – annars blir både miljön och miljödomstolen sura. Vad det är för typ av schaktmassa du behöver återvinna spelar stor roll för priset – återvinningsanläggningen kommer troligtvis även vilja och behöva besiktiga den innan dumpning.

Se till att din schaktmassa är så att säga ren. Om du exempelvis ska dumpa av grus kan det inte vara blandat med asfalt, plast eller annat bråte – det ska bara vara grus. Det går att jämföra med vanliga hushållssopor – vi kan inte blanda kompost och brännbart hur som helst, eller hur?