Kategorier
Bygg

Dränering är en viktig del av byggprocessen i Stockholm

Genom dränering får man bort oönskat vatten från mark och byggnader i Stockholm och kan på det sättet förlänga fastighetens livslängd och förebygga fuktskador.

Vid byggande av fastigheter och vägar är det viktigt att undersöka marken för att se hur mycket vatten där finns och vart det tar vägen. I synnerhet under den kalla och blöta årstiden kan vatten i marken skapa skador på byggnader och vägar om det inte leds bort.

När man installerar rätt dräneringssystem leds vattnet bort från byggnaden på ett säkert och effektivt sätt. Det finns olika typer av dränering och om du anlitar en erfaren entreprenör som utför dräneringen får du råd om vilken metod som passar din byggnad bäst. En vanlig typ av dränering är ytdränering. Då använder man rör och diken för att leda bort vattnet.

Att undersöka och underhålla sin dränering

Ytdränering är den vanligaste typen av dränering men det finns också grunddränering som läggs runt huset för att skydda från grundvatten och skyddsdränering som skyddar mot översvämningar. Det är viktigt att välja rätt metod och att underhålla och undersöka dräneringen regelbundet.

För att vara säker på att du får rätt typ av dränering och för att undersöka att den fungerar som den ska bör du anlita ett företag som arbetar med dränering i Stockholm. Du får tillgång till den erfarenhet och expertis som behövs och till de mätinstrument och de maskiner som gör att du får en säker och väl fungerande dränering kring ditt hus.