Kategorier
Advokat

Rätt till brottmålsadvokat i Göteborg

För att ha rätt till en brottmålsadvokat i Göteborg ska brottet kunna ge fängelse. I det fallet betalar inte offret, utan advokaten betalas istället av staten.

Den som utsatts för ett brott har rätt till en målsägandebiträde. Denne hjälper till med allt det praktiska men finns även där som ett stöd under hela processen ända fram till själva åtalet. Detta är något som staten alltså betalar och man behöver inte tänka på några kostnader för sin advokat.

Den som utsatts för brott har rätt till ersättning i form av skadestånd. Man får hjälp med att räkna ut hur mycket man kan begära. Pengarna ska i första hand betalas av personen som begått brottet, Det händer dock att denne inte har några pengar, varför man kan vända sig till kronofogden.

Brottmålsadvokat hjälper till även med annat

En brottmålsadvokat i Göteborg kan även hjälpa på motsatt sida det, vill säga hjälpa den brottsmisstänkte. Denna kan se till att den misstänkte får en försvarsadvokat. Önskar man kan man själv välja vem som ska representera under målets gång. Staten betalar advokaten om den misstänkte blir fri, i annat fall får denne stå för kostnaden själv.

Det är lätt att tänka att ett brott är när någon skadar en annan person eller gör inbrott som leder till stöld och skadegörelse. Att brott är våldsamma. Men brottmålsadvokater arbetar även med företag där det förekommit ekobrott, en förkortning av ekonomisk brottslighet. Det kan exempelvis handla om förskingring eller skattebrott. Även där kan man få en egen advokat.