Kategorier
Vårnadstvist

Vårdnadstvist i förändringens tider

Man kan vända sig till en familjejurist för att få råd och hjälp vid en vårdnadstvist. Man får även stöd när lagar och beslut ändras under pågående process.

Att hamna i en vårdnadstvist kan vara en mycket stressig och jobbig situation och det är verkligen inget man önskar sig. Tyvärr uppstår dessa situationer när parterna själva inte kan komma överens om vårdnaden av barnen och då kan det vara bra att ta kontakt med en kunnig jurist eller advokat för att få den hjälp och rådgivning man behöver.

En vårdnadstvist kan tyvärr vara en lång och mycket utdragen process, även med de bästa intentionerna från samtliga parter. För att man ska kunna reda ut meningsskiljaktigheterna och tvisten så snabbt och smidigt som möjligt för allas bästa, finns några tips att ta med sig på vägen.

Förändringar i lagar som rör en vårdnadstvist

Det är inte bara lagarna som rör familjebalken som i sig kan te sig komplicerade när det kommer till en vårdnadstvist. Saker som kan påverka processen kan till exempel vara politiska beslut som gör att köerna till en familjejurist blir längre. Även nya bestämmelser om hur lagen ska tillämpas vid en vårdnadstvist kan ändras under pågående ärenden.

Detta kan exempelvis leda till att vissa beslut gällande en aktuell vårdnadstvist kan få omprövas i enlighet med de nya lagarna. Detta i sin tur skapar ytterligare stress i en redan ansträngd situation där barnen såklart kan hamna i kläm.

Familjejurist eller advokat stöttar vid en vårdnadstvist

Att ha med sig ovanstående i beräkningen när man kontaktar socialtjänsten eller en familjejurist kan vara klokt och det kan löna sig att ta upp dessa faktorer innan man inleder en process. En duktig jurist eller advokat är medveten om hur politiska beslut och bestämmelser påverkar våra lagar och kan alternera utfallet för en tvist eller veta att denna kan komma att behöva omprövas. 

För att underlätta en vårdnadstvist så långt det är möjligt är det också önskvärt att båda vårdnadshavarna försöker att vara så samarbetsvilliga som möjligt för att processen ska bli enklare, även om det såklart aldrig är enkelt. När det kommer till ens barn är det mesta subjektivt, även om man känner att man gör det för barnets bästa. 

Lagar för vårdnadstvist förändras – bra eller dåligt?

Det är just där som lagen kommer in för att underlätta för föräldrarna och på ett mer objektivt sätt hjälpa till med att bedöma vad som är bäst för barnet, när vårdnadshavarna kan ha svårt att enas. De frågetecken som kan uppstå är när bestämmelserna ändras och det som ena dagen ansågs vara det bästa, den andra dagen inte längre anses vara det. 

Att ha en tät dialog med sin advokat eller familjejurist är därför ett bra tips, då de kan erbjuda stöd på vägen och dessutom håller sig uppdaterade om de förändringar som policybeslut har på familjebalken och lagarna på det stora hela. Förhoppningen är att en vårdnadstvist i slutändan ska kunna lösas på ett så smidigt och smärtfritt sätt som det bara är möjligt. 

Läs mer om vårnadstvist på hemsida: vårdnadstvistt.se